کارخانه

نام کارخانه : ارمان فلز آروین

حوزه فعالیت : قوطی و سطل فلزی
نام و نام خانوادگی مدیریت : مهدی کرباسیان
کارخانه

نام کارخانه : استحکام صنعت آرتین

حوزه فعالیت : تولید فیلتر خودرو
نام و نام خانوادگی مدیریت : امیرحسین محمدی
کارخانه

نام کارخانه : ایلیا پارس

حوزه فعالیت : پودر قهوه و مکمل غذایی و دارویی
نام و نام خانوادگی مدیریت : امیرمحمد ردایی
کارخانه

نام کارخانه : بستان دشت

حوزه فعالیت : قطعات فلزی
کارخانه

نام کارخانه : بسته ساز

حوزه فعالیت : مشاوره طراحی اداری سالنهای همایش و تولید مبلمان
کارخانه

نام کارخانه : بهسازان تغذیه آریان

حوزه فعالیت : تولیدکننده انواع خوراک - کنسانتره و مکمل دام طیور و آبزیان
کارخانه

نام کارخانه : پارسیوم شیمی

حوزه فعالیت : مواد شیمیایی
نام و نام خانوادگی مدیریت : چلبی
کارخانه

نام کارخانه : پاسارگاد پلیمر پیوند

حوزه فعالیت : تولید کننده انواع مواد پلیمری مهندسی
نام و نام خانوادگی مدیریت : فرزاد داوودی
کارخانه

نام کارخانه : پدیده الماس سازان کیمیای البرز

حوزه فعالیت : صنایع چوب و فلزی
نام و نام خانوادگی مدیریت : ولی بیگی
کارخانه

نام کارخانه : پوررنبی

حوزه فعالیت : قالب سازی فلزی
نام و نام خانوادگی مدیریت : پورنبی